ثبت شکایات و انتقادات

جهت پیگیری و ثبت شکایات حضوری میتوانید از ساعت ۹ صبح الی ۱۷ به آدرس شرکت مراجعه فرمایید.

آدرس

تهران ، خیابان مطهری ، خیابان ترکمنستان ، پلاک 42 واحد 14

جهت پیگیری و ثبت شکایات و انتقادات غیر حضوری میتوانید از فرم زیر استفاده نمایید.